يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧
گالری تصاویر
پیوندهای مهم

فهرست اتاق بازرگانی مالائی مالزی
فهرست اتاق های عضو اتاق بازرگانی مالائی مالزی:

Dewan Perniagaan Melayu Melaysia (Main)              Tel:  ۰۳۲۰۹۶۲۲

Dewan Perniagaan Melayu Melaysia KualaLumpur  Tel: 03404247

Dewan Perniagaan Melayu Melaysia Selangor          Tel:     ۰۳۵۵۱۹۰

Dewan Perniagaan Melayu Melaysia Putrajaya       Tel:   ۰۳۸۸۸۱۱۵

Dewan Perniagaan Melayu Melaysia Negeri Melaka Tel: 06283229

Dewan Perniagaan Melayu Melaysia Negari Sembilan Tel: 06762025

Dewan Perniagaan Melayu Melaysia Johor       Tel: 07223693

Dewan Perniagaan Melayu Melaysia  Pahang   Tel: 09514211

Dewan Perniagaan Melayu Melaysia Terengganu   Tel: 09622253

Dewan Perniagaan Melayu Melaysia Kelantan        Tel: 09748396

Dewan Perniagaan Melayu Melaysia Pulau Pinang Tel: 04261301

Dewan Perniagaan Melayu Melaysia Kedah   TeL : 04733234

Dewan Perniagaan Melayu Melaysia Perak    Tel:  ۰۵۲۵۵۵۲۰

Dewan Perniagaan Melayu Melaysia  Labuan

اداره کل ارزیابی و نظارت

سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران